Dla amerykańskich przedsiębiorców

Dla amerykańskich przedsiębiorców bezpośrednia rola państwa w kreowaniu przedsiębiorczości i kształtowaniu warunków prowadzenia działalności gospodarczej polega głównie na :

dbaniu o dobrą infrastrukturę telekomunikacyjną i transportową, zapewnieniu dostępu do informacji istotnych dla działalności firmy,

zabezpieczeniu odpowiedniej infrastruktury społecznej (dostęp do firm i spe-cjalistów, świadczących usługi w zakresie prawa, księgowości, zarządzania, psychologii oraz szkoleń, którzy wiedzą jak współpracować z firmami),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>