Brak akceptacji modelu

Brak akceptacji modelu ze strony zarządu i kadry menedżerskiej. Projekty oparte na modelu kompetencji są postrzegane tylko jako inicjatywa działu personalnego brak widocznych korzyści dla pozostałych użytkowników modelu.

Niezrozumienie przez menedżerów idei podejścia opartego na kompetencjach, np. jeśli firma jest zorientowana na wynik, to ma problem z zaakceptowaniem wartości zachowań pracowników dla organizacji. W rezultacie brak zaangażowania zarządu, kierownictwa i pracowników.

t Sprzeczne oczekiwania między aspektami deklaratywnymi a rzeczywistymi w organizacji. Szczególnie przy wykorzystaniu metody opartej na „dobrej praktyce” może się okazać, że zarząd deklaruje zupełnie inne wartości, a sukces przynoszą inne zachowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>