Bezrobocie ma charakter rodzinny

znajdują się „zagłębia bezrobocia”, gdzie bezrobocie ma charakter rodzinny (dziad-kowie, rodzice i dzieci) i długotrwały (brak pracy od czasu likwidacji gospodarstw, tj. od 1992 r.) i tam właśnie dominuje ubóstwo, niedożywienie, poczucie krzywdy, bezradności, zagubienia i braku perspektyw.

Sytuacja w niektórych gminach miejskich w Polsce również nie przedstawia się optymistycznie. Wśród nich na plan pierwszy wysuwa się miasto Łódź, w którym stopa bezrobocia sięga 22% i gdzie długotrwale bezrobotnych (od ponad roku i dłużej) jest 36 tys. osób, a w tym 19 tys. kobiet. Jeszcze gorsza jest sytuacja w województwie łódzkim, w którym liczba długotrwale bezrobotnych sięga 129 tys. osób, w tym blisko 69 tys. kobiet. Wśród bezrobotnych, tak jak i w całym kraju, dominuje młodzież. W Łodzi, w której kształci się blisko 80 tys. studentów, bezrobotni są coraz częściej ludzie po wyższych studiach.

Łódź do 1989 r. stanowiła zagłębie przemysłu lekkiego. W łódzkich zakładach pracowały tysiące osób w zawodach tkaczy, przędzalników, dziewiarzy czy wykoń- czalników. Wcześniej opisane procesy restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw zmieniły całkowicie strukturę zatrudnienia na łódzkim rynku. Bezrobocie dotknęło głównie robotników zwalnianych grupowo z upadających i „odchudzanych” zakładów pracy. W ciągu ostatnich lat upadła większość łódzkich fabryk przemysłu lekkiego, a wśród nich i takie, które świadomie doprowadzano do upadłości (na skutek patologicznej prywatyzacji). W ich miejsce przez długie lata nie pojawiali się nowi inwestorzy. Dopiero w ostatnim roku otworzyły się szanse na zatrudnienie, ale głównie osób o najwyższych kwalifikacjach ekonomicznych, informatycznych i technicznych. Natomiast ciągle brakuje szans na zatrudnienie ludzi posiadających niższe kwalifikacje zawodowe. Łódź z miasta przemysłowego, stała się miastem handlu i usług. Powstało 21 hipermarketów, kilkadziesiąt targowisk oraz setki pubów i restauracji. Wysokie bezrobocie i sfera ubóstwa nie tworzą popytu na istniejące usługi.

spielautomaten, casino, kostenlos | joewilliams’ Linkblog | Social Bookmarking | LinkARENA.com- Free Slot Games

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>