Amerykańska przedsiębiorczość

tworzeniu przyjaznego prawa emigracyjnego, wydawaniu aktów legislacyjnych, które regulują relacje między przedsiębior-stwami, kontrolowaniu wykonania prawa upadłościowego, odpowiadającego potrzebom praktyki.

Amerykańska przedsiębiorczość opiera się na poczuciu niezależności i samodzielności, indywidualizmie, optymizmie, wierze we własne możliwości i dochodzeniu do porozumienia bezpośrednio między samymi zainteresowanytłii stronami przy minimalnej ingerencji państwa, którego głównym zadaniem ma być tworzenie dogodnych warunków rozwoju i – ujmując rzecz trywialnie – nieprzeszkadzanie.

Na tym tle w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że „w amerykańskim modelu HRM wszystko, co ogranicza zarządzanie firmą (prawo, związki zawodowe) jest zle i należy się temu przeciwstawiać. (…) Menedżerowie muszą mieć swobodę działania. Technologie i rynki zmieniają się tak szybko, że firmy muszą być w ciągłym stanie gotowości do zmian. Potrzebują swobody i elastyczności, aby móc wprowadzać zmiany w zatrudnieniu. Muszą inwestować w swój kapitał ludzki, ale istota tych inwestycji ma być nakreślana przez rynek i strategię samej firmy, a nie przez politykę rządu albo poglądy pracowników czy związków zawodowych” . W amerykańskich firmach istnieje ogólnospołeczna akceptacja szeroko rozpowszechnionej koncepcji prawa menedżerów do zarządzania, a co za tym idzie – istnienia pewnych antagonizmów między kadrą zarządzającą a związkami zawodowymi. To, co zdaje się stanowić istotę adwersarskich stosunków pracy, to: większa kontrola menedżerska nad dostępem do informacji, woluntarystyczny system relacji między związkami zawodowymi a menedżerami oraz zdecentralizowane zbiorowe układy pracy . Jest to tzw. zdecentralizowany model stosunków pracy, który uważany jest przez wielu autorów za sprzyjający rozwojowi zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpośredniej partycypacji pracowników, o czym świadczy choćby fakt, że negocjacje odbywają się na poziomie danego zakładu. Omawiany model charakteryzuje się głównie:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>