Amerykańscy specjaliści w zakresie HRM

Niektórzy europejscy autorzy krytykują amerykańskie podręczniki za to, że wy-chodzi się w nich z założenia, iż pracownicy nie uczestniczą w formułowaniu strategii. W Niemczech czy Francji oczekuje się, że strategia personalna będzie miała raczej pewien wkład do strategii ogólnej firmy niż stanowiła wynik opracowań sub- strategicznych .

Amerykańscy specjaliści w zakresie HRM i przedsiębiorcy zgodnie podkreślają, że o ile jeszcze do niedawna najistotniejsze było znalezienie kapitału pieniężnego, to obecnie najważniejsze jest znalezienie i zatrzymanie utalentowanych ludzi, którzy pomagają organizacji sprostać konkurencji. Chodzi o ludzi, którzy chętnie się uczą i poprzez własny rozwój przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa. Tylko dzięki takim ludziom przedsiębiorczość organizacyjna ma szanse zaistnieć w danej firmie i zmierzać ku coraz wyższemu poziomowi.

Nie ograniczają się tylko do datków pieniężnych, ale też partycypują w lokalnych programach edukacyjnych, akcjach charytatywnych, kształtowaniu polityki i sieci nieformalnego wspierania utalentowanych ludzi itp. Co ciekawe, chociaż w Stanach Zjednoczonych nie prowadzi się takiej polityki prospołecznej jak w UE, to właśnie w USA istnieje najwięcej organizacji charytatywnych i broniących praw różnych grup społecznych, a przedsiębiorcy najczęściej i najchętniej partycypują w ich działaniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>