Aktorzy społeczni

Trzeba również zaznaczyć, że walka o utrzymanie miejsc pracy znalazła wielu so-juszników. Pracownikom pomogli: Jestem przekonana, że wszyscy aktorzy społeczni będą dalej udzielać daleko idącego wsparcia załodze.

Przedstawiony przypadek zbiegł się z pracami legislacyjnymi prowadzonymi w polskim parlamencie, dostosowującymi nasze ustawodawstwo do prawa europejskiego. Pojawiły się dawno oczekiwane zapisy dotyczące możliwości kreowania nowych instytucji rynku pracy, takich jak spółdzielnie socjalne. To w nich, podobnie jak w krajach zachodnich, mogą znaleźć miejsce wszyscy ci, którzy nie mieszczą się w kategoriach gospodarki rynkowej.

Niewątpliwie funkcjonowanie spółdzielni socjalnych pozwoli na rozwiązywanie palących problemów społecznych, dotykających coraz liczniejsze grupy długotrwale bezrobotnych i inne osoby dotknięte przypadłościami losowymi, które można zaliczyć do grona wykluczonych społecznie. Opisywana wyżej przedsiębiorczość pracownicza wpisuje się dzisiaj w przedsiębiorstwo ekonomii społecznej oparte na aktywności obywateli. W innym przypadku załoga nie miałaby szans powrócić na rynek pracy. Groziłoby jej pełne wykluczenie społeczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>