60 tys. zbiorowych układów pracy

Zatem decyzje dotyczące warunków zatrudniania czy wynagradzania znajdują się często poza bezpośrednim oddziaływaniem menedżerów. W wielu krajach pracodawcy muszą tworzyć i opłacać komitety przedstawicielskie pracowników, które mogą posiadać znaczną władzę, np. prawo do opiniowania awansów, kierowania na szko-lenia, czy nawet podejmowania decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorstwo.

W Niemczech obowiązuje dzis’ prawie 60 tys. zbiorowych układów pracy regu-lujących warunki zatrudnienia w poszczególnych branżach, a przedstawiciele związków zawodowych zasiadają w radach nadzorczych i zarządach spółek. Od początku lat 90. wady tego systemu stały się widoczne :

– nadmierne podwyżki płac przyczyniły się do wzrostu bezrobocia, – scentralizowane negocjacje układów zbiorowych nie pozwalają ani na zróż-nicowanie warunków w ramach danego sektora, ani na elastyczne dostosowanie się do specyfiki firmy,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>